Yongzheng schotel

Chinees porseleinen schotel met decor van kwartels, Yongzhen-periode circa 1730, diam 38 cm (A)

quail dish
(veiling oktober 2020 / catalogus online vanaf 9 oktober)