AML beleid

Cliëntenonderzoek en meldingsplicht

Cliëntenonderzoek

Afhankelijk van de mate van het risico dat een bepaalde cliënt of transactie meebrengt, is de veilinghouder op grond van de Wwft verplicht cliëntenonderzoek te doen.

Vaststelling identiteit

Personen met de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland kunnen hun identiteit laten verifiëren aan de hand van een geldig nationaal paspoort, een diplomatiek paspoort of dienstpaspoort, een geldige Nederlandse identiteitskaart met pasfoto of een geldig rijbewijs met pasfoto waarvan de houder in Nederland woont. Andere personen kunnen hun identiteit laten verifiëren aan de hand van een geldig reisdocument of een geldig vreemdelingendocument.

De veilinghouder is verplicht ongebruikelijke geldtransacties die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of het financieren van terrorisme, te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties, officieel FIU-Nederland genaamd. Dit op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dit geldt ook voor een voorgenomen transactie die (nog) niet wordt uitgevoerd.

Betalingen bij voorkeur per bankoverschrijving.

Contante betalingen kunnen alleen worden aangenomen volgens actuele regel- en wetgeving zie www.belastingdienst.nl