Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring Van Spengen Kunst & Antiekveilingen

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming die 25 mei aanstaande in werking treedt informeren wij u graag hoe Van Spengen omgaat met uw persoonsgegevens.

 

Welke gegevens verwerkt Van Spengen Kunst & Antiek Veilingen

 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Bedrijf
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Iban

We kunnen niet controleren of een bezoeker die via de website is aangemeld 16 jaar of ouder is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vanspengen.com  dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom Van Spengen uw gegevens nodig heeft

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onderstaande doelen:

 • registratie van aankopen en biedingen
 • registratie van verkopen
 • uitbetaling van ingebrachte goederen
 • Verzenden van onze uitnodigingen en nieuwsbrieven
 • om contact op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Hoe lang bewaart van Spengen uw gegevens?

Van Spengen zal uw persoonsgegevens in ieder geval bewaren gedurende de bewaartermijnen van de Nederlandse wetgeving en zo veel langer als nodig is om goede service te kunnen leveren.

Met wie deelt Van Spengen uw gegevens?

Van Spengen verstrekt in principe geen persoonsgegevens aan derden. Gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websitebezoek | Cookies |

Van Spengen gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Op schriftelijk verzoek is het mogelijk zijn uw persoonsgegevens in te zien en/of aan te passen. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kan u vragen om uw persoonsgegevens te wissen mits de wet dit toelaat.
 

Beveiliging

Van Spengen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem contact op via info@vanspengen.com